Allah

Juni 17, 2008 § Tinggalkan komentar


"Allah" (kadang-kadang dieja, "Al-Lah") berasal "ilah"
  dan "ilah" mengandung makna "ma'luh', (yang disembah),
  dan nama (ism) tidaklah sama dengan yang dinamai
  (al-musamma). Maka barangsiapa menyembah nama tanpa
  makna, ia sungguh telah kafir dan tidak menyembah
  apa-apa. Barangsiapa menyembah nama dan makna
  (sekaligus), maka ia sungguh telah musyrik dan
  menyembah dua hal. Dan barangsiapa menyembah makna
  tanpa nama maka itulah Tawhid. Engkau mengerti, wahai
  Hisyam?" Hisyam mengatakan lagi, "Tambahilah aku
  (ilmu)". Ja'far al-Shadiq menyambung, "Bagi Allah Yang
  Maha Mulia dan Maha Agung ada sembilanpuluh sembilan
  nama. Kalau seandainya nama itu sama dengan yang
  dinamai, maka setiap nama itu adalah suatu Tuhan.
  Tetapi Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung adalah
  suatu Makna (Esensi) yang diacu oleh nama-nama itu,
  sedangkan nama-nama itu sendiri seluruhnya tidaklah
  sama dengan Dia ..." [15]

(Al Imam Ja'far Sadiq A.s)
Iklan

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Juni, 2008 at Soul in the City.